Facebook Twitter
gamezonic.com

Định Vị: Những Lợi ích Của Những điều Chưa Biết

Đăng trên Tháng Chạp 28, 2023 bởi Weston Roberston

Định vị là tất cả. Tại sao? Tại sao vị trí của tôi ở bàn có ý nghĩa một số điều? Vị trí, mặc dù bị bỏ qua rất nhiều, có thể có thể là yếu tố quyết định để giành được bàn tay và hơn nữa làm tăng khả năng của bạn để tồn tại. Vị trí, (số ghế cụ thể mà bạn đang chiếm tại bàn) thực sự là một công cụ quan trọng có thể hữu ích cho tiềm năng tối đa của nó hoặc không bị bỏ qua và bị lãng quên. Vị trí bàn của bạn có thể nâng cao sức mạnh của bàn tay của một người bất cứ thẻ nào bạn đang giữ. Khi bạn tìm hiểu bất cứ điều gì về poker hơn là bạn hiểu rằng một lượng lớn thời gian, đặc biệt là tại một bàn ngắn hơn, bạn đang chơi người chơi bóng chứ không phải là thẻ.

Khi tình huống của bạn giảm, (xa hơn từ nút) cũng như khả năng của bạn để sử dụng điều này cho toàn bộ tiềm năng của nó. Vì vậy, vị trí hoàn hảo bạn có thể đạt được trong một tay có thể là đại lý. Là một ngoại lệ đối với quy tắc, nếu mọi người đã gấp lại, theo nghĩa là bạn không phải là đại lý hợp pháp mà là cuối cùng để làm điều gì đó dù sao đi nữa, điều này có thể duy trì hiệu quả của tình huống của bạn. Được rồi, cho rằng chúng tôi hiểu bạn nên ở đâu liên quan đến sức mạnh mà chúng tôi có thể hiểu tại sao vị trí là quan trọng.

Một lượng lớn chiến thắng một tay poker thành công, không phân biệt sức mạnh thẻ của bạn, đang giải mã hiệu quả của bàn tay của người chơi khác. Khi bạn có thể giả định một cách hợp lý bàn tay của đối thủ yếu hơn là có thể "mua" nồi gần như mọi lúc, theo hình ảnh trước đó bạn đã hiển thị cho đến khi khía cạnh này. Làm thế nào bạn sẽ giải mã tay của người khác một cách hiệu quả? Bài viết ngắn này sẽ không bao giờ ở trong một vị trí để bao quát điều này vì nó có thể tạo ra một cuốn tiểu thuyết lớn liên quan đến tâm lý của trò chơi tổng thể. Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp một số phương pháp để bạn bắt đầu. Trở lại một lần nữa để định vị. Bạn là người cuối cùng làm một cái gì đó, bạn có thể tìm thấy hai người chơi trước bạn và họ là người mù nhỏ và người mù lớn. Hầu như mọi người khác đã gấp lại, những gì bây giờ ?? Cung cấp rằng bây giờ bạn không biết gì liên quan đến người chơi trong rèm, có lẽ đó là tay đầu tiên của bạn, vị trí bạn cho phép bạn nâng cao để có thể cố gắng đánh cắp rèm.

Bây giờ tôi phải giải thích ở đây có một số lượng vô tận các biến. Bằng cách này sau tất cả các tình huống có thể xuất hiện trong đó bạn sẽ không muốn tạo ra động thái này. Có lẽ bạn biết người mù lớn cực kỳ hung dữ và bạn cũng biết anh ta chắc chắn sẽ tái phạm quá mức. Có lẽ bạn có một bàn tay cực kỳ mạnh mẽ và bạn cũng không muốn có cơ hội có những người chơi thực sự còn lại duy nhất. Có lẽ bạn có những người chơi khác sẽ gọi "vô tội vạ" của bạn và làm bạn mất uy tín khỏi các vụ trộm trong tương lai có thể. Như bạn có thể thấy, bạn có thể tìm thấy hàng ngàn hoàn cảnh bạn cần xem xét trước đây bằng cách sử dụng vị trí này có lợi cho bạn. Như người chơi poker đáng giá sẽ đồng ý, phán đoán là rất quan trọng để thực hiện đúng các động tác chiến lược.

Bây giờ, ví dụ như bạn có liên quan đến một bàn tay. Bạn là đại lý và bạn cũng bị bỏ lại với những người rèm nhỏ và lớn. Trong kịch bản này, bạn đã nâng tiền flop nhưng cả hai người rèm đều gọi. Flop đến trong thực tế nó được kiểm tra cho bạn. Gì bây giờ ?? Đây là một động thái rõ ràng, mặc dù bạn cảm thấy trong số những người chơi có thể chờ đợi để tái phạm, bước đi của bạn sẽ là đặt cược. Bạn cần tiếp tục sử dụng những gì bạn bắt đầu. Trong trường hợp bạn nói chuyện với người chơi không chỉ đơn thuần là bạn hiện đang cho phép một thẻ miễn phí, điều đó có thể tốt hơn một bàn tay của đối thủ, tuy nhiên, bạn cũng có thể hiển thị điểm yếu. Poker thực sự là một môn thể thao, nếu bạn đã từng chơi thể thao trước đây, đặc biệt là bóng chày, bóng rổ, golf, một hướng dẫn được tiếp tục. Poker không khác gì trong trường hợp bạn bắt đầu một cái gì đó bạn cần tiếp tục.