Facebook Twitter
gamezonic.com

Sòng Bạc Cơ Bản Kinh Doanh

Đăng trên Có Thể 3, 2023 bởi Weston Roberston

Giống như bất kỳ doanh nghiệp nào, sòng bạc tập trung vào lợi nhuận. Tuy nhiên, các chủ trương của họ rất đa dạng và đa dạng hơn bất kỳ tổ chức nào. Nhiều hoạt động khi một sòng bạc thưởng thức bao gồm cờ bạc, nhà hàng, khách sạn. Đánh bạc một mình là khá phức tạp bao gồm các thẻ, máy móc và trò chơi bàn khác nhau. Việc chuyển đổi tiền sang chip, với dòng tiền lớn và nguy cơ trộm cắp, có thể là một nghệ thuật. Ngoài tất cả những điều này còn tồn tại một lượng lớn nhân lực liên quan. Thực sự là một cơ quan được cấp phép, nó thực sự được đưa ra qua thuế. Để tăng tất cả điều này có kiểm toán định kỳ xác định sự tiếp tục của giấy phép. Do đó, việc mở và giám sát một sòng bạc cần một lượng lớn bài tập về nhà để đạt được.

Mỗi sòng bạc, giống như bất kỳ tổ chức nào, bao gồm một cấu trúc phân cấp. Vị trí tốt nhất trong sòng bạc có thể là của chủ sở hữu chó hoặc ban giám đốc. Nói chung, các sòng bạc liên quan đến một số nhà quản lý thấp hơn để đối phó với nhiều hoạt động của sòng bạc. Bao gồm trong đó là người quản lý tài chính, người quản lý thực phẩm và đồ uống, quản lý hoạt động sòng bạc, v.v ... Số lượng phòng ban và người quản lý phụ thuộc vào sòng bạc lớn như thế nào và số lượng hoạt động được thực hiện vì nó. Do dòng tiền khổng lồ, bộ phận kế toán của sòng bạc khác biệt với các bộ phận khác. Nó có cấu trúc bao gồm năm cấp bao gồm các nhân viên, nhân viên thu ngân, nhân viên hầm, quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán viên nội bộ.

Một yêu cầu thiết yếu của thế giới đánh bạc là luật pháp. Thông tin liên quan đến việc kiểm soát các cơ quan và pháp luật đã trở nên quan trọng trong khi quản lý một sòng bạc. Các ban hành và quy định này cung cấp các quy trình cấp phép, quy tắc chơi game, vv

Giống như tất cả các doanh nghiệp, kế toán tạo thành một yếu tố cơ bản của các sòng bạc. Kế toán, ở đây nhằm mục đích ghi lại và toàn diện về hầu hết các dòng tiền, phòng ngừa trộm cắp trong khi ghi lại các giao dịch này và phân tích thông tin để ra quyết định. Việc hoàn thành tất cả các mục tiêu trên là khá khó khăn vì tất cả các giao dịch được báo cáo một lần mỗi ngày và phần lớn giao dịch này là rất lớn. Kế toán công bằng giúp trong một phân tích lợi nhuận chi phí hiệu quả của sòng bạc, do đó dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn. Doanh thu được tạo ra thông qua sòng bạc có thể là một nguồn thu nhập quan trọng cho chính phủ liên bang. Thuế hoạt động vì, cả hai, là một răn đe cho đánh bạc một nguồn thu nhập. Thuế được áp dụng ở cấp liên bang và cũng là cấp tiểu bang.

Quy trình kế toán cho sòng bạc được đánh giá thông qua kiểm toán. Mặc dù kiểm toán nội bộ thường xuyên là rất cần thiết, kiểm toán theo luật định cũng có thể được thực hiện bởi các cơ quan kiểm soát chơi game. Kiểm toán nội bộ chủ yếu giúp sòng bạc tránh gian lận. Các hoạt động gian lận có thể tiêu tốn của một sòng bạc giấy phép, không quên thiện chí và khách hàng. Kiểm toán viên độc lập kiểm tra chức năng của các sòng bạc, đặc biệt là khi sòng bạc giao dịch công khai trong kho. Phần lớn các hoạt động tài chính của sòng bạc liên quan đến kế toán công chứng được chứng nhận.

Sòng bạc ngày nay đang đa dạng hóa và phát triển. Nevada và NJ thực sự đang trở thành điểm kỳ nghỉ nổi tiếng cho một số người và quên đi các trung tâm đánh bạc đơn thuần. Sự đa dạng hóa này có thể có lợi nhuận cho doanh nghiệp kinh doanh chỉ khi chủ sở hữu và chủ sở hữu cảnh giác tốt với quyết định và ý nghĩa của họ. Do đó, kiến ​​thức và thông tin kỹ lưỡng thực sự là một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ sòng bạc có lợi nhuận nào.